Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

               

                             

 

   Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є науково-методичним центром, що здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації Півдня України.

            До Методичного обєднання бібліотек внз Півдня України належать:

 • бібліотеки ВНЗ Одеської області - методичний центр НБ ОНУ імені І.І.Мечникова
 • бібліотеки ВНЗ Запорізької області - обласний методичний центр Запорізький національний технічний університет
 • бібліотеки ВНЗ Кіровоградської області - обласний методичний центр Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка
 • бібліотеки ВНЗ Миколаївської області - обласний методичний центр Національний університет кораблебудування ім. ад Макарова (м. Миколаїв)
 • бібліотеки ВНЗ Херсонської області - обласний методичний центр Херсонський державний педагогічний університет
 • бібліотеки ВНЗ Кримської АР - обласний методичний центр Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
 • бібліотеки ВНЗ м. Севастополь - обласний методичний центр Севастопольський національний технічний університет.

Стан бібліотек ВНЗ півдня України на 01.01.2014 рік:

 • Загальний фонд                                 - 26.165.252 примірників
 • Елекронні підручники                      - 88.652 примірників 
 • Надійшло назв/примірників           - 143.534/308.490
 • Кількість користувачів за єдиним обліком     - 364.337
 • В т. ч. студентів                                                    - 284.713

Видано 

 • примірників                                 - 15.053.356
 • елекронні видання та їх копії  - 786,669
 • елекронні підручники               - 169.138

Електронні ресурси

 • Репозитарій                                                            - 8
 • Власні БД                                                                - 690 
 • Обсяг електронного каталогу (тис. записів)   - 2.221.848
 • Кількість звернень до бібліотечних сайтів      - 2.191.948
 • Кількість компютерних залів/робочих місць - 27/409
 • Кількість персональних компютерів                - 1.656

Фінансові витрати

 • Придбання книг                               - 3.564.648 грн.
 • Передплата періодичних видань - 4.548.992 грн.
 • Передплата БД                                 - 648.343 грн.
 • Загальна кількість працівників     - 1447 осіб

 

               Наукова бібліотека як методичний центр надає допомогу обласним центрам, окремим бібліотекам ВНЗ з питань бібліотечно-інформаційної роботи, координує та кооперує їх діяльність, вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід, впроваджує інформаційні технології.

            В процесі методичного забезпечення НБ реалізуються наступні функції:

 •  інформаційна;
 •  координаційна;
 •  організаційна;
 •  педагогічна.

            Наукова бібліотека ОНУ проводить науково-практичні конференції, семінари з інформаційно-бібліографічної роботи, що сприяють підвищенню професійної кваліфікації.

            У своїй діяльності НБ ОНУ керується Конституцією України, Законами України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про освіту", "Про вищу освіту",Нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки, що стосуються сфери бібліотечної діяльності, законодавчими і нормативними документами Міністерства культури і туризму.