Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

   Інформація для бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №67  від  11.10.2007 р. Зверніть увагу на Таблицю №4 "СХЕМА тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем".

 

 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  №75  від  05.12.2007 р.  

 

 • Рішення колегії  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.  Протокол №14/1-19 від 22.11.2007 р.

 

 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  №44 від 16.07.2007 р.

 

 • Наказ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №22 від 03.04.2007 р.

Відповідно до НАКАЗУ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10.11.2006 р. за №322 з 1 липня 2007 року в Україні набувають чинності наступні міждержавні стандарти:

 •  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги. (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

 

 • Лист МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  №1/9-175 від 23.03.2007 р.

 

 • Зміни розмірів посадових окладів з 1 січня 2007 року. 
  (Наказ
  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №11 (від 05.03.2007).  

  (Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №180 (від 03.03.2007).  

 

 • Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів.

 

 • Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей.
 • Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №26 (від 19.01.2006).    (.)
 • Консультація відносно тривалості щорічної відпустки директора бібліотеки
 • Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №641 (від 06.08.2004)  
 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №745 (від 18.10.2005).  Зверніть увагу на додаток №7 (пункт "г").
 • Методичні  рекомендації  з питань порядку організації структури та формування штатів бібліотек вищих навчальних закладів III-VI рівнів акредитації. (, )
 • Консультація відносно доплат за вислугу років
 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №496 (від 19.07.05)
 • Наказ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №554  (від 24.07.2006).     (.)