Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова
 

Методичні рекомендації щодо оформлення видання

«Вісник Одеського національного університету.  Серія: ................»

згідно з ДСТУ та Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації