Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

Рекомендації щодо оформлення наукових статей

Редагування авторського профілю в Scopus

 


Біологічні науки
 • Біотехнологія: інтернет-ресурсі науково-практичних видань
 • Фахові видання України з біології
 • Біологічні науки: наукометричні видання
 • Ресурси відкритого доступу 

Журналістська справа

 • "Журналістика та видавнича справа" - інтернет-ресурси науково-практичних матеріалів

Психологічні науки

 • Компендіум психодіагностичних методик та програм тренінгів

Фізичні науки

 • Нанотехнології: інтернет-ресурси науково-практичних видань

Філософські науки

 • Фахові видання України з філософії
 • Видання України з філософії, що не є фаховими
 • Філософські науки: наукометричні видання
 • Ресурси відкритого доступу

Хімічні науки

 • Фахові видання України з хімії
 • Хімічні науки: наукометричні видання
 • Ресурси відкритого доступу