Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

Нагороди


Кабінет міністрів України:      

  Кабінет міністрів України нагородив почесною грамотою колектив наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова за вагомий внесок в пропаганду історико-культурної спадщини Одещини, проведення науково-дослідної та видавничої роботи та з нагоди 185-річчя від дня заснування.


 Hi-Tech 2003:      

     На Четвертому мiжнародному форумi "СВІТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГIЙ" Наукова бiблiотека ОНУ iмені I.I. Мечникова брала участь у всеукраїнському конкурсi "ВИСОКI ТЕХНОЛОГIЇ В ОСВIТI", засновниками якого виступили Мiнiстерство освiти i науки України i Нацiональна Академiя наук України в номiнацiї "Iнформацiйнi системи i бази знань". Сучасна унiверситетська бiблiотека сьогоднi - це не тiльки сховище знань, джерело iдей, думок, але й автоматизований iнформацiйний центр, що надає послуги своїм користувачам як в локальних, так i у вiддалених режимах.
     Наукова бiблiотека Одеського нацiонального унiверситету iмені I.I. Мечникова не перший рiк займається впровадженням i використовуванням нових iнформацiйних технологiй. НБ працює на базі бiблiотечної програми Liber Media. Сьогоднi в бiблiотецi 80 компютерiв, якi сполученi локальною мережею. З 2000 року ведеться електронний каталог. Програмне забезпечення бiблiотеки дозволяє  органiзувати доступ до нього. ОPAC (Open Public Access Catalog), що працює в НБ ОНУ, не вимагає закупiвлi додаткової кiлькостi лiцензiй для робочих мiсць читачiв. Подивитися каталог бiблiотеки може будь-який користувач Internet, а замовити лiтературу тiльки зареєстрований читач. Для читачiв вiдкритий інформаційний зал інтернету та електронних документів. З 2005 року локальна мережа  бібліотеки  є частиною  корпоративної мережі Одеського національного університету. Це дозволило використовувати інформаційні ресурси університету, підняти рівень безпеки,  а також отримати доступ до швидкісного інтернет-каналу (з 2006 року університет входить до мережі URAN). 
Основною тенденцiєю процесу автоматизацiї Наукової бiблiотеки ОНУ останнiми роками, разом iз звичними пiдходами до компютеризацiї внутрiшньобiблiотечних процесiв, став процес поступового розширення сервiсу для читачiв на основi компютерних технологiй i забезпечення широкого доступу до рiзних областей i видiв iнформацiї.  
     Прiоритетним напрямом обслуговування читачiв стає органiзацiя доступу до повнотекстових перiодичних видань в Iнтернет. Найважливiшими джерелами iнформацiї для читачiв Наукової бiблiотеки ОНУ є повнотекстовi i реферативнi науково-технiчнi, економiчнi i довiдковi бази даних фiрми EBSCO PUBLISHING; FALCON - електроннi версiї журналу ВIНIТI у рiзних галузях знань, що мiстять близько 1 000 000 публiкацiй за рiк; IНIОН на CD-ROM з питань держави i права, археологiї i етнографiї, лiтературознавства, фiлософiї i соцiологiї, економiки i демографiї, мовознавства; компютерна правова база "Лiга - Закон". У НБ є колекцiя рiдкiсних мультимедiйних видань.