Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова

 У лютому 1945 року бібліотека Одеського університету отримала статус наукової (наказ РНК УРСР № 198). Наказ передбачав проведення бібліотекою самостійної науково-дослідної роботи.

Пріоритетні напрямки наукової роботи    бібліотеки:

 • Краєзнавчі студії.
 • Біографічні дослідження,  їх бібліографічне забезпечення.
 • Участь у створенні національної бібліографії України.
 • Участь у створенні Державного реєстру книжкових памяток України.
 • Збереження та інформаційне розкриття колекцій рідкісних та цінних видань.
 • Проведення бібліометричних та наукометричних досліджень.
 • Розвиток та підтримка Репозитарію та забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень учених ОНУ імені І.І.Мечникова.
 • Використання новітніх електронних технологій.
 • Співробітництво з університетськими кафедрами.
 • Участь у конференціях.
 • Кооперація діяльності бібліотечних та академічних наукових установ України.
 • Міжнародне співробітництво.
 • Видавнича діяльність.